محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
آیه قرآن
خط شکسته نستعلیق روی کاغذ آهار مهره دست ساز
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
آیه قرآن

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !