محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از ۱۳۹۸
ایران, تهران, تهران
هنر دولت پاینده

معرفی هنرمند محمد مهدی فیروزی

فوق ممتاز

پنجشنبه 30 بهمن 1365

نمایشگاه جمعی شکسته نویسان معاصر

no image