مرکز بین المللی تبلیغ

مرکز بین المللی تبلیغ

نقاشی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, تهران, تهران
Islamic Culture and Relations Organization

معرفی هنرمند مرکز بین المللی تبلیغ

Islamic culture and relations organization
General directorate of international propoganda


یکشنبه 22 بهمن 1357

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از تهران , 1399
کارشناسی اقتصاد از علامه طباطبایی , 1399
کارشناسی اقتصاد از سازمان تبلیغات اسلامی , 1399

خیر

مرکز بین المللی تبلیغ