فرشيد فخري

فرشيد فخري

نقاشی, مجسمه سازی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال عضویت از ۱۴۰۰
ایران, اصفهان, اصفهان
نمایشگاهی توسط هنرمند ایجاد نشده است.