هادی عاشوری

هادی عاشوری

نقاشی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از ۱۴۰۰
ایران, اصفهان, اصفهان
سلام

معرفی هنرمند هادی عاشوری

هنر

دوشنبه 5 مهر 1389

دیپلم روانشناسی از ... , 1390
دیپلم ... از ... , 1397
کارشناسی .. از سلام , 1399

هادی عاشوری