وحید اسدی

وحید اسدی

نقاشی, طراحی عضویت از 1400
ایران, خراسان رضوی, مشهد
سوره حمد
بخط شکسته نستعلیق 30در 40
زمینه هنرینقاشی تکنیک جوهر , قلم نقره ای سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 40 x 2 cm سال خلق اثر1397
سوره حمد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !