وحید اسدی

وحید اسدی

نقاشی, طراحی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, خراسان رضوی, مشهد
هنر اگرچه نان نمی شود ولی شراب زندگیست

معرفی هنرمند وحید اسدی

وحید اسدی
دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی
شاگرد استاد رضوانی

چهار شنبه 25 شهريور 1360

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از تهران , 1390

سال 97 نمایشگاه گروهی زبان خامه مشهد
سال 95 نمایشگاه اثار هنری دانشجویان در دانشگاه تهران
سال 98 نمایشگاه گروهی آثار شکسته نویسان معاصر برج میلاد تهران

وحید اسدی