وحید اسدی

وحید اسدی

نقاشی, طراحی عضویت از 1400
ایران, خراسان رضوی, مشهد
ای بی وفا
خوشنویسی خط شکسته
زمینه هنرینقاشی تکنیک قلم مو , جوهر سطح اجراکاغذ ابعاد35 x 50 x 2 cm سال خلق اثر1398
ای بی وفا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !