وحید اسدی

وحید اسدی

نقاشی, طراحی عضویت از 1400
ایران, خراسان رضوی, مشهد
دیدمش با دگری
خط شکسته نستعلیق
زمینه هنرینقاشی تکنیک جوهر سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 40 x 2 cm سال خلق اثر1400
دیدمش با دگری

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !