وحید اسدی

وحید اسدی

نقاشی, طراحی عضویت از 1400
ایران, خراسان رضوی, مشهد
چه غریب ماندی ایدل نه غمی نه غمگساری
خوشنویسی خط شکسته نستعلیق
زمینه هنرینقاشی تکنیک جوهر سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 40 x 2 cm سال خلق اثر1399
چه غریب  ماندی ایدل نه غمی نه غمگساری

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !