داریوش منصوری

داریوش منصوری

عکاسی عضویت از 1401
ایران, مازندران, آمل
سیاه و سفید
منطقه اسالم به خلخال
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد60 x 40 x cm سال خلق اثر1397
سیاه و سفید

نظرها

شادی خاکباز

Ziba