داریوش منصوری

داریوش منصوری

عکاسی عضویت از ۱۴۰۱
ایران, مازندران, آمل
فقط از دریچه دوربینم با شما سخن میگویم

معرفی هنرمند داریوش منصوری

شرکت در چندین نمایشگاه خارجی و داخلی
و چاپ آثار در چندین کتاب عکس

پنجشنبه 9 شهريور 1351

دیپلم انسانی از , 1367

شرکت در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی

داریوش منصوری