داریوش منصوری

داریوش منصوری

عکاسی عضویت از 1401
ایران, مازندران, آمل
دنیای این روزای من
از اهالی روستای زروم
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد60 x 40 x cm سال خلق اثر1399
دنیای این روزای من

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !