داریوش منصوری

داریوش منصوری

عکاسی عضویت از 1401
ایران, مازندران, آمل
طبیعت شمال
روستای سنگچال
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 50 x cm سال خلق اثر1398
طبیعت شمال

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !