شادی خاکباز

شادی خاکباز

نقاشی عضویت از 1401
ایران, تهران, تهران
دختر
دخترک ناز
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد31 x 22 x cm سال خلق اثر1401
دختر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !