شادی خاکباز

شادی خاکباز

نقاشی عضویت از ۱۴۰۱
ایران, تهران, تهران
رویاهایتان را دنبال کنید آنها راه رو بلدن

معرفی هنرمند شادی خاکباز

یک مهندس نقاش

جمعه 29 فروردين 1365

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار از کرج , 0

شادی خاکباز