زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از ۱۴۰۱
ایران, خراسان رضوی, بجستان
محله
محله

طراحی

گل
گل

طراحی

خانه شهری
خانه شهری

طراحی

کوچه
کوچه

طراحی

کوچه
کوچه

طراحی

گل
گل

طراحی

ده کده
ده کده

طراحی

چهره
چهره

طراحی

شومینه
شومینه

طراحی

منظره
منظره

طراحی

چهره
چهره

چاپ

محله
محله

طراحی

منظره
منظره

چاپ

چهره
چهره

چاپ

پاپی
پاپی

چاپ

درخت
درخت

طراحی

عقاب
عقاب

چاپ

چهره
چهره

چاپ

استکان
استکان

چاپ

نقاشی
نقاشی

نقاشی

گوره خر
گوره خر

چاپ

عشق
عشق

چاپ

خانه
خانه

طراحی

مسجد
مسجد

طراحی

زن
زن

چاپ

برج ایفل
برج ایفل

طراحی

چهره
چهره

چاپ

پلنگ
پلنگ

چاپ