زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
برج ایفل
طراحی تکنیک سیاه قلم
زمینه هنریطراحی تکنیک سیاه قلم سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
برج ایفل

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !