زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
مسجد
طراحی
زمینه هنریطراحی تکنیک قلم نقره ای سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
مسجد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !