زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
نقاشی
طبیعت
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
نقاشی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !