زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
تنه زمستانی
طراحی تنه درخت
زمینه هنریطراحی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
تنه زمستانی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !