زهرا نظیفی

زهرا نظیفی

نقاشی, طراحی, کلاژ عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, بجستان
خانه رویایی
طراحی
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرامقوا ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1401
خانه رویایی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !