مهدی یار فرحبخش

مهدی یار فرحبخش

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از ۱۴۰۱
ایران, خراسان رضوی, مشهد
باختم تا ساختم

معرفی هنرمند مهدی یار فرحبخش

یمن

شنبه 13 آبان 1385

دیپلم ریاضی از ابرار , 1399

مهدی یار فرحبخش