امیرعلی قلی

امیرعلی قلی

نقاشی عضویت از 1402
ایران, تهران, تهران
chrysanthemum
اخرین گل داوودی
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد40 x 30 x 7 cm سال خلق اثر2024
chrysanthemum

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !