امیرعلی قلی

امیرعلی قلی

نقاشی عضویت از ۱۴۰۲
ایران, تهران, تهران
chrysanthemum
chrysanthemum

نقاشی