نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Salma Khoshdast 12Y
من سبز می شوم
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد21 x 29 x 1 cm سال خلق اثر1403
Salma Khoshdast 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !