نقاشی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, تهران, تهران
نوشته ای توسط هنرمند ارسال نشده است.