نقاشی عضویت از ۱۴۰۰
ایران, تهران, تهران
خانم لاله مقیمی

معرفی هنرمند

باید باور داشت که می توان کودکان را تشنه ی آموختن کرد
هر تصویر و هر قاب آفرینشی است از بینش ناب کودکان سرزمینم
تمام سعی من آموختنِ ‌به تصویرکشیدنِ جهان بی مرز کودکیهاست
امید که خالق بهترین ها باشیم

سه شنبه 30 شهريور 1361

کارشناسی ارشد نقاشی از هنر و معماری تهران , 0
کارشناسی ارشد نقاشی از هنر و معماری تهران , 0

1397 گالری نگر تهران
1396 گالری بن تهران
1395 یورواکسپوآرت فورلی ایتالیا
گالری نیش استانبول
گالری اورمزد تهران