نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Baran Abdolmajidi 12Y
گلدان و لیمو
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , آبرنگ سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Baran Abdolmajidi 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !