نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Golbarg Etezadi 12Y
ظرف گلی و پارچه
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Golbarg Etezadi 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !