نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Peransa Sahami 11Y
گلدان گل و پرنده
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجرامقوا ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Peransa Sahami 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !