نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Helma Kazemi 11Y
گلدان ایرانی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Helma Kazemi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !