نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Heliya Khalili 11Y
گلدان گل و پرنده
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Heliya Khalili 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !