نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Elena Darash 11Y
پرنده ای از یک برگ خلق کن
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Elena Darash 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !