نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Aveena Zandi 11Y
پرنده ی من
زمینه هنرینقاشی تکنیک خودکار, مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Aveena Zandi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !