نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Melorin Naeemi 11Y
گل و پرنده
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Melorin Naeemi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !