نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Melorin Hezarkhani 10Y
سیب و سبزه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Melorin Hezarkhani 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !