نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Fasihiani 10Y
فرا رسیدن پاییز
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Fasihiani 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !