نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ava Jafari 9Y
سیب ها
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 1 cm سال خلق اثر1403
Ava Jafari 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !