نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Jana Feyzi 9Y
ظرف انار
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Jana Feyzi 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !