نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liana Eftekhari Taraghi 9Y
گلدان گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Liana Eftekhari Taraghi 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !