نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Mehrsa Yeganeh Sarajari 9Y
بطری و گل بنفشه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Mehrsa Yeganeh Sarajari 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !