نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ronia Tashakorian 9Y
مونالیزای من
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1403
Ronia Tashakorian 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !