نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Aroosha Parazaran 8Y
گلدان گل لاله
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Aroosha Parazaran 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !