نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Maral Abbaspoor 8Y
کفش من
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Maral Abbaspoor 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !