نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nastaran Sadat Mousavi Nasab 8Y
گلدان گل لاله
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nastaran Sadat Mousavi Nasab 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !