نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ronika Keipoor 8Y
بشقاب ماکاروی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی , نوار چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Ronika Keipoor 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !