نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Parmida Alam 8Y
بشقاب ماکارانی
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Parmida Alam 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !