نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Roysa Zamanian 8Y
چهره ی دختر
زمینه هنرینقاشی تکنیک لاک , ماژیک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Roysa Zamanian 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !