نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Baran Shahrestani 8Y
گلدان گل لاله
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Baran Shahrestani 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !